ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAVLE

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Přihlášení

big benNobody was happy about the early start to get to London at lunchtime, but everyone was there in the morning saying sad goodbyes to their host family. All pupils were complimented on their English and behaviour and we were equally happy with friendliness and kindness of all people in the southwest.

 
We travelled to the centre of London by catamaran to see the sights from the Thames and then did a quick walking tour before our ride on the London eye. Then on to Covent Garden for artist performances, Chinatown for lunch, and finally Leicester Square and Piccadilly for photos and shopping.
 
We managed at least one trip by London underground - it's small, hot and confusing - back to the bus to make the Eurostar train and start our long journey home.
 
Overall a fantastic trip, pupils were great from all three schools but we are now looking forward to being back home soon!
 
It's all over for another year but see you again Britain in 2025!
 
 
 
 
Londýn
 
Nikdo nebyl šťastný z brzkého startu do Londýna abychom dorazili do hlavního města do oběda, ale všichni tam byli ráno a smutně se loučili se svou hostitelskou rodinou. Všichni žáci byli pochváleni za angličtinu a chování a stejně tak nás potěšila vstřícnost a laskavost všech lidí na jihozápadě.
 
Cestovali jsme do centra Londýna katamaránem, abychom viděli památky z Temže a pak jsme si udělali rychlou pěší prohlídku před naší jízdou na London Eye. Pak do Covent Garden na umělecká vystoupení, do čínské čtvrti na oběd a nakonec na Leicester Square a Piccadilly na fotky a nákupy.
 
Zvládli jsme alespoň jednu cestu londýnským metrem - je to malé, horké a nepřehledné - zpět k autobusu, abychom stihli vlak Eurostar a začali naši dlouhou cestu domů.
 
Celkově fantastický výlet, žáci a paní učitelky ze všech tří škol byli skvělí, ale už se těšíme, až se brzy vrátíme domů!
 
Na další rok je po všem, ale uvidíme se znovu Británie v roce 2025!
 

DŮLEŽITÉ TELEFONY


kancelář školy: 257770452

ředitelka školy: 605375730

školní jídelna: 608010913

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ODKAZY


  PRO UČITELE


 

školní email

ZŘIZOVATEL


 

Městys Davle


ADRESA ŠKOLY


Základní škola Davle

Školní 96, 252 06 Davle

email: reditel@zs-davle.cz


IČO: 47005319 | DIČ: CZ47005319

(ID DS): wwnnk9y

Číslo účtu: 2201841876/2010

REDIZO: 600053407

Copyright © 2013 - 2016 Základní škola Davle | Všechna práva vyhrazena | 

Informace o webu | zpětná vazba |