ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAVLE

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Přihlášení

V souladu se školním vzdělávacím programem „Učíme se pro život“ je v davelské škole od září 2011 vyučována angličtina již od 1. ročníku, v dotaci dvou vyučovacích hodin týdně. Od 3. třídy pak časová dotace výuky angličtiny narůstá na 3, resp. 4 vyučovací hodiny týdně. Od 7. ročníku si pak žáci k angličtině volí druhý světový jazyk (němčinu, francouzštinu nebo ruštinu).

Efektivní jazyková výuka je podmíněna zkušenými, odborně zdatnými učiteli a takové v davelské škole máme! Cílem intenzivní jazykové výuky je, aby všichni žáci naší školy získali kvalitní jazykovou průpravu potřebnou k dalšímu studiu a k pracovnímu uplatnění. Jazykové vzdělávání je vedeno nejen podle knižních učebních materiálů (na 1. stupni se nám osvědčila ucelená řada učebnic z Oxford University Press, na 2. stupni pak učíme podle řady učebnic More, Cambridge University, učebnice Ráduga na výuku ruštiny a němčinu učíme podle řady Prima), ale též pomocí interaktivních prostředků jako např. interaktivní učebnice, digitální učební materiály prezentované na interaktivní tabuli, výukové programy určení pro procvičování psané i ústní formy jazyka. Výuka angličtiny je podpořena motivačními hodinami s rodilým mluvčím, škola organizuje cizojazyčná divadelní představení. Nově se škola zapojila do mezinárodního e-twinningového programu, jehož cílem je navázat mezinárodní kontakty, sdílet a rozšiřovat si znalosti z oblasti zeměpisu, dějepisu, biologie, informatiky a environmentální výchovy. Komunikačním jazykem v tomto mezinárodním programu je pro všechny zapojené žáky i učitele angličtina.
 
Škola v odpoledních hodinách nabízí též rozvojové (konverzační) a doučovací kroužky pro různé věkové i znalostní úrovně našich žáků. Aktuální nabídku kroužků najdete od 1. 9. na webových stránkách školy a na našich informačních nástěnkách v družině a u vchodu do školy. Všechny školní kroužky startují v týdnu od 22. 9. Ceny kroužků se snažíme nastavit tak, aby byly dosažitelné pro všechny zájemce o další formy vzdělávání nad rámec povinné školní výuky.
Davelská základní škola klade důraz na všestranný tělesný rozvoj svých žáků. Od září 2013 jsme od 1. třídy zavedli třetí povinnou hodinu tělocviku. Kromě povinných vyučovacích hodin tělesné výchovy mají žáci možnost docházet do mnoha sportovních odpoledních kroužků. Mezi ty oblíbené patří Povltavská fotbalová akademie, Florbalový oddíl Davle, Judo club Davle, gymnastika, sportovní aerobic, dětská joga, atletika a tenisový oddíl.
 
Škola má v užívání jednu menší tělocvičnu, která je využívána zejména k výuce gymnastiky, zdravotnímu cvičení a k tréninku kontaktních sportů.
Městys Davle umožňuje škole v době vyučování bezplatně využívat sportovní halu, která je v jeho majetku a správě. Sportovní halu využíváme zejména pro týmové hry. Za příznivého počasí má škola možnost využívat i venkovní hřiště TJ Slavoj Davle, zejména pro týmové sporty a atletiku.
 
Dlouhodobě se účastníme Školní sportovní ligy, kde si v konkurenci škol celého Středočeského kraje držíme stabilní bronzovou příčku. A míříme výš!
S dětmi často chodíme na výlety a procházky do našeho krásného okolí, ať už je to měchenický les nebo Zahořanské údolí či Medník. Je pro nás důležité, aby naši žáci znali místa, kde žijí a utvářeli si tak vztah k regionu, který má opravdu co nabídnout.

DŮLEŽITÉ TELEFONY


kancelář školy: 257770452

ředitelka školy: 605375730

školní jídelna: 608010913

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ODKAZY


  PRO UČITELE


 

školní email

ZŘIZOVATEL


 

Městys Davle


ADRESA ŠKOLY


Základní škola Davle

Školní 96, 252 06 Davle

email: reditel@zs-davle.cz


IČO: 47005319 | DIČ: CZ47005319

(ID DS): wwnnk9y

Číslo účtu: 2201841876/2010

REDIZO: 600053407

Copyright © 2013 - 2016 Základní škola Davle | Všechna práva vyhrazena | 

Informace o webu | zpětná vazba |