ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAVLE

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Přihlášení

srdceDo tíživé životní a finanční situace se může dostat každý z nás. Ztráta zaměstnání, rozchod rodičů, nemoc v rodině, živelná pohroma - tyto situace život někdy přináší. Poslední rok přinesl také výrazný růst cen a tedy nákladů rodin. Podpůrný fond Základní školy Davle je tu proto, aby následky těchto životních situací pomohl rodinám zmírnit. Fond je tu proto, aby se každý žák naší školy bez ohledu na aktuální finanční situaci své rodiny mohl zúčastnit všech akcí, které naše škola pořádá.

V roce 2022 vložili dárci do fondu příspěvky v celkové výši 70 000 Kč. Prostředky fondu jsme v roce 2022 použili v souladu s pravidly fondu na úhradu příspěvku na školy v přírodě pro 18 žáků naší školy. Dárci také pomohli s úhradou letního tábora a vstupného na divadelní představení. 

Požádat si o pomoc z podpůrného fondu je jednoduché - stačí obrátit se na třídní učitelku vašeho dítěte nebo na ředitelku školy. 

 

Podpůrný fond pro žáky davelské školy spravujeme už desátým rokem. Jeho cílem je pomoci rodičům v náročné finanční situaci s financováním akcí, které škola pořádá. Moc děkuji všem pravidelným i příležitostným dárcům za jejich příspěvky. Jejich velkorysost účinně pomáhá potřebným žákům naší školy. Bez jejich štědrosti by se děti nemohly zúčastnit společných akcí a zůstaly by mimo kolektiv svých spolužáků. Podrobné vyúčtování příjmů a výdajů fondu je všem dárcům k dispozici v kanceláři školy.

DŮLEŽITÉ TELEFONY


kancelář školy: 257770452

ředitelka školy: 605375730

školní jídelna: 608010913

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ODKAZY


  PRO UČITELE


 

školní email

ZŘIZOVATEL


 

Městys Davle


ADRESA ŠKOLY


Základní škola Davle

Školní 96, 252 06 Davle

email: reditel@zs-davle.cz


IČO: 47005319 | DIČ: CZ47005319

(ID DS): wwnnk9y

Číslo účtu: 2201841876/2010

REDIZO: 600053407

Copyright © 2013 - 2016 Základní škola Davle | Všechna práva vyhrazena | 

Informace o webu | zpětná vazba |