ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAVLE

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Přihlášení

srdickoVážení rodiče, na třídních schůzkách jsme Vás informovali o Podpůrném fondu Základní školy Davle a požádali Vás o zvážení Vaší osobní podpory. Do tíživé životní a finanční situace se může dostat každý z nás. Ztráta zaměstnání, rozchod rodičů, nemoc v rodině, živelná pohroma - tyto situace život někdy přináší. A že jich uplynulý rok přinesl požehnaně. Podpůrný fond Základní školy Davle je tu proto, aby následky těchto životních situací pomohl dětem zmírnit. 
 
Podpůrný fond pro žáky davelské školy spravujeme už devátým rokem. Z fondu potřebným žákům naší školy přispváme na školy v přírodě, kulturní akce, školní pomůcky či odpolední zájmové kroužky. Svůj pravidelný či jednorázový příspěvek můžete zaslat na bankovní účet Základní školy Davle 2201841876/2010, do poznámky pro příjemce prosím uveďte "podpůrný fond". Pravidelné informace o čerpání z fondu si můžete přečíst na webových stránkách naší školy zde
 
Moc děkuji všem pravidelným i příležitostným dárcům za jejich příspěvky. Jejich velkorysost účinně pomáhá potřebným žákům naší školy. Bez jejich štědrosti by se děti nemohly zúčastnit společných akcí a zůstaly by mimo kolektiv svých spolužáků. Podrobné vyúčtování příjmů a výdajů fondu je všem dárcům k dispozici v kanceláři školy.
Jana Hrubá, ředielka školy

DŮLEŽITÉ TELEFONY


kancelář školy: 257770452

ředitelka školy: 605375730

školní jídelna: 608010913

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ODKAZY


  PRO UČITELE


 

školní email

ZŘIZOVATEL


 

Městys Davle


ADRESA ŠKOLY


Základní škola Davle

Školní 96, 252 06 Davle

email: reditel@zs-davle.cz


IČO: 47005319 | DIČ: CZ47005319

(ID DS): wwnnk9y

Číslo účtu: 2201841876/2010

REDIZO: 600053407

Copyright © 2013 - 2016 Základní škola Davle | Všechna práva vyhrazena | 

Informace o webu | zpětná vazba |