ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAVLE

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Kalendář akcí

Sorry, we currently have no events.
View All Events

Přihlášení

I v tomto školním roce má naše školní družina spoustu zajímavých aktivit a činností, se kterými se můžete seznámit v přiloženém plánu. A nebo se ptejte přímo svých dětí - určitě se s vámi doma rády podělí o nové zážitky a poznání z odpoledního školního programu. 

PLÁN ČINNOSTÍ  ŠKOLNÍ DRUŽINY 2020-2021

Barvy podzimu (září, říjen,listopad)

1) Místo kde žijeme
 Můj domov
 Moje rodina a její význam
 Moje škola, bezpečná cesta do školy
 Moje vesnice, život a změny v ní
 Moje vlast
 Náš svět

2) Lidé kolem nás
 Společné soužití
 Úcta k lidem kolem nás
 Kamarádství, chování ke kamarádům
 Chování na veřejnosti,v cizím prostředí

3) Lidé a čas
 Orientujeme se v čase
 Režim dne a význam jeho dodržování
 Důležité mezníky během roku
 Dýňobraní – akce pro veřejnost

 

4) Rozmanitosti přírody
 Příroda kolem nás
 Pozorujeme změny v přírodě
 Chráníme přírodu
 Pohyb a hry v přírodě
 „ Rok v přírodě.“-celoroční hra

 

5) Člověk a jeho zdraví
 Hygiena - zdraví – pěstujeme hygienické návyky
 Zdravé odpočívání
 Životospráva
 Ochrana zdraví

Kouzlo zimního času (prosinec, leden,únor)

1) Místo kde žijeme
 Láska k domovu
 Důležitost rodiny
 Význam školy pro můj život
 Bezpečné prostředí ve škole

 

 

2) Lidé kolem nás
 Společné soužití lidí
 Úcta ke starším lidem
 Úcta k povolání
 Chování ke kamarádům
 Chování na veřejnosti

3) Lidé a čas
 Orientace v čase
 Denní režim
 Významné mezníky během roku
 Lidové tradice a význam jejich udržování
 Tvořivé dílny-Vánoce – akce pro veřejnost
 Vánoční posezení– vnitřní akce družiny
 Vánoční pečení – vnitřní akce družiny
 Masopust
 Masopustní pečení – vnitřní akce družiny
 Společné výlety

4) Rozmanitosti přírody
 Ochrana přírody
 Přírodní změny
 Chráníme přírodu-nevytváříme nadmíru odpadu
 Třídění a sběr odpadu – sbíráme papír, celoročně
 Hry a pohyb v přírodě
 „ Rok v přírodě.“-celoroční hra

 

5) Člověk a jeho zdraví
 Upevňujeme hygienické návyky
 Odpočíváme zdravě
 Zdravá životospráva
 Výživová pyramida
 Vitamíny – slunce a vitamín D
 Sporty a hry v zimním období

 

Vůně jara (březen, duben, květen)

1) Místo kde žijeme
 Rodina a její význam pro rozvoj dítěte
 Škola a její okolí
 Obec a důležitá místa v obci

2) Lidé kolem nás
 Soužití lidí
 Zvyky a tradice
 Kamarádství a dlouhodobé přátelství
 Společenské chování

 

3) Lidé a čas
 Orientace v čase
 Velikonoce
 Význam lidových tradic
 Velikonoční pečivo a pokrmy – vnitřní akce družiny
 Společné výlety

4) Rozmanitosti přírody
 Ochrana přírody
 Změny v přírodě
 Máme doma zvířátko..
 Třídíme odpad
 Hry a pohyb v přírodě
 „ Rok v přírodě.“-celoroční hra

 

5) Člověk a jeho zdraví
 Pravidelné hygienické návyky
 Odpočíváme a relaxujeme
 Zdravá životospráva
 Vitamíny na jaře
 Bylinky pro zdraví

 

Léto, sport a zábava (červen)

1) Místo kde žijeme
 Rodina a její význam pro rozvoj dítěte
 Prostředí ve kterém žijeme
 Poznáváme okolí školy
 Obec a orientace v obci

2) Lidé kolem nás
 Kamarádství, chování ke kamarádům
 Způsoby chování na veřejnosti
 Chráníme veřejný majetek

3) Lidé a čas
 Orientace v čase
 Den dětí
 Vycházky do okolí obce
 Ekofest – akce pro veřejnost
 Spaní ve školní družině – vnitřní akce družiny
 Společné výlety

4) Rozmanitosti přírody
 Ochrana přírody – příroda je živá
 Poznáváme les a podoby lesa
 Třídíme odpad – sbíráme papír
 Pohyb v přírodě – bojové hry v lese
 Rok v přírodě.“-celoroční hra

 

5) Člověk a jeho zdraví
 Hygienické návyky pro zdraví
 Odpočíváme a relaxujeme
 Zdravá životospráva a pohyb
 Jídlo barevné a zdravé – jíme očima

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ TELEFONY


kancelář školy: 257770452

ředitelka školy: 605375730

školní jídelna: 608010913

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ODKAZY


  PRO UČITELE


 

školní email

ZŘIZOVATEL


 

Městys Davle


ADRESA ŠKOLY


Základní škola Davle

Školní 96, 252 06 Davle

email: reditel@zs-davle.cz


IČO: 47005319 | DIČ: CZ47005319

(ID DS): wwnnk9y

Číslo účtu: 2201841876/2010

REDIZO: 600053407

Copyright © 2013 - 2016 Základní škola Davle | Všechna práva vyhrazena | 

Informace o webu | zpětná vazba |