ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAVLE

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Kalendář akcí

Sorry, we currently have no events.
View All Events

Přihlášení

Barvy podzimu (září, říjen ,listopad)

 1) Místo kde žijeme

 • - Můj domov
  - Moje rodina a její význam
  - Moje škola, bezpečná cesta do školy
  - Moje vesnice, život a změny v ní
  - Moje vlast
  - Náš svět

2) Lidé kolem nás – „ Učíme se opět být spolu.“

 • - Společné soužití
  - Úcta k lidem kolem nás – slušné chování je normální
  - Kamarádství, chování ke kamarádům
  - Chování na veřejnosti, v cizím prostředí

3) Lidé a čas

 • - Orientujeme se v čase
  - Režim dne a význam jeho dodržování
  - Důležité mezníky během roku
  - Dýňobraní – akce pro veřejnost
  - Divadelní představení – vnitřní akce ŠD
  - Celoodpolední tvořivé výlety – vnitřní akce ŠD

 4) Rozmanitosti přírody

 • - Příroda kolem nás
  - Pozorujeme změny v přírodě
  - Chráníme přírodu
  - Pohyb a hry v přírodě
  - „Život v přírodě.“-celoroční hra

 5) Člověk a jeho zdraví

 • - Hygiena - zdraví – pěstujeme hygienické návyky
  - Zdravé odpočívání
  - Životospráva
  - Ochrana zdraví

 

Kouzlo zimního času (prosinec, leden, únor)

 1) Místo kde žijeme

 • - Láska k domovu
  - Důležitost rodiny
  - Význam školy pro můj život
  - Bezpečné prostředí ve škole

 2) Lidé kolem nás – „Učíme se opět být spolu.“

 • - Společné soužití lidí
  - Úcta ke starším lidem
  - Úcta k povolání
  - Chování ke kamarádům
  - Chování na veřejnosti – slušné chování je normální

3) Lidé a čas

 • - Orientace v čase
  - Denní režim
  - Významné mezníky během roku
  - Lidové tradice a význam jejich udržování
  - Tvořivé dílny-Vánoce – akce pro veřejnost
  - Vánoční posezení – vnitřní akce družiny
  - Vánoční pečení – vnitřní akce družiny
  - Masopust
  - Masopustní pečení – vnitřní akce družiny
  - Společné celoodpolední výlety – vnitřní akce ŠD

4) Rozmanitosti přírody

 • - Ochrana přírody
  - Přírodní změny
  - Chráníme přírodu - minimalizujeme nadmíru odpadu
  - Třídění a sběr odpadu – sbíráme papír, celoročně
  - Hry a pohyb v přírodě
  - „Život v přírodě.“-celoroční hra

 5) Člověk a jeho zdraví

 • - Upevňujeme hygienické návyky
  - Odpočíváme zdravě
  - Zdravá životospráva
  - Výživová pyramida
  - Vitamíny – slunce a vitamín D
  - Sporty a hry v zimním období

Vůně jara (březen, duben, květen)

 1) Místo kde žijeme

 • - Rodina a její význam pro rozvoj dítěte
  - Škola a její okolí
  - Obec a důležitá místa v obci

2) Lidé kolem nás – „Učíme se opět být spolu.“

 • - Soužití lidí
  - Zvyky a tradice
  - Kamarádství a dlouhodobé přátelství
  - Společenské chování

 3) Lidé a čas

 • - Orientace v čase
  - Velikonoce
  - Význam lidových tradic
  - Velikonoční pečivo a pokrmy – vnitřní akce družiny
  - Společné výlety

4) Rozmanitosti přírody

 • - Ochrana přírody
  - Změny v přírodě
  - Moje domácí zvířátko..
  - Třídíme odpad
  - Hry a pohyb v přírodě
  - „Život v přírodě.“-celoroční hra

 5) Člověk a jeho zdraví

 • - Pravidelné hygienické návyky
  - Odpočíváme a relaxujeme
  - Zdravá životospráva
  - Vitamíny na jaře
  - Bylinky pro zdraví

Léto, sport a zábava (červen)

 1) Místo kde žijeme

 • - Rodina a její význam pro rozvoj dítěte
  - Prostředí, ve kterém žijeme
  - Poznáváme okolí školy
  - Obec a orientace v obci

2) Lidé kolem nás – „Učíme se opět být spolu.“

 • - Kamarádství, chování ke kamarádům
  - Vzájemná pomoc
  - Chování na veřejnosti – chovat se slušně je normální
  - Chráníme veřejný majetek

3) Lidé a čas

 • - Orientace v čase
  - Den dětí
  - Vycházky do okolí obce
  - Ekofest – akce pro veřejnost
  - Spaní ve školní družině – vnitřní akce družiny
  - Společné výlety

4) Rozmanitosti přírody

 • - Ochrana přírody – příroda je živá
  - Poznáváme les a podoby lesa
  - Třídíme odpad – sbíráme papír
  - Pohyb v přírodě – bojové hry v lese
  - „Život v přírodě.“-celoroční hra

  5) Člověk a jeho zdraví

 • - Hygienické návyky pro zdraví
  - Odpočíváme a relaxujeme
  - Zdravá životospráva a pohyb
  - Jídlo barevné a zdravé – jíme očima

DŮLEŽITÉ TELEFONY


kancelář školy: 257770452

ředitelka školy: 605375730

školní jídelna: 608010913

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ODKAZY


  PRO UČITELE


 

školní email

ZŘIZOVATEL


 

Městys Davle


ADRESA ŠKOLY


Základní škola Davle

Školní 96, 252 06 Davle

email: reditel@zs-davle.cz


IČO: 47005319 | DIČ: CZ47005319

(ID DS): wwnnk9y

Číslo účtu: 2201841876/2010

REDIZO: 600053407

Copyright © 2013 - 2016 Základní škola Davle | Všechna práva vyhrazena | 

Informace o webu | zpětná vazba |