ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAVLE

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Přihlášení

malirsky stojan a barvyNaše škola dostala jedinečnou příležitost zapojit se do unikátního uměleckého programu na podporu žáků s výtvarným nadáním. Projekt probíhá v rámci vzdělávacího programu pro žáky ZŠ a nese motto: Linky umění - umění na dotek. Žáci, kteří mají vztah a zájem o VV (v širším slova smyslu) se zapojili do vzdělávacího výtvarného workshopu, který je dvoudenní, obsáhne nejen teoretické info o oboru/tématu, ale také praktické aktivity pro rozšíření dovedností (kresba, malba, tvorba objektů + realizační role). Workshop se dívá na "umělce" jako na výkonnou osobu ze všech stran, nabídne dětem pohled nejen na tvůrčí část této profese, ale také na tu podnikatelskou - jak to zařídit, abych se uživil, aby se má díla prodávala, vystavovala, jak to funguje od vytvoření dla až po jeho propagaci a případné prodání...protože i umělec musí být z něčeho živ 🙂. Program je koncipován jako tvůrčí dílna, na které žáci pod dohledem profesionálních umělců tvoří.

Během programu se žákům věnují odborníci z řad profesionálů kulturního a kreativního sektoru, kteří zprostředkují vhled do problematiky profesí v oblasti výtvarného umění a jejich profesnímu uplatnění. Program navíc nabízí osobní konzultaci s profesionály KKS pro rodiče zúčastněných žáků v odpoledních hodinách od 14.00 – 16.00 během prvního dne.

Žáci se také během druhého dne konání akce seznámí s důležitými rolemi profesí, které umění obklopují a výstupem celého projektu bude vernisáž s pozvánkami a půrvodním slovem, které připraví sami žáci pro zbytek dětí i učitelů ve škole.

Tvorba v týmových rolích – popis rolí a seznámení se s obsahem práce:
- kurátor – myšlenka výstavy, doprovodné texty, název výstavy, popisy...
- produkční – zajištění prostor, souhlasy, koordinace
- PR pro styk s medií a veřejnosd + markeHng – sociální sítě, prezentace v rámci i nad rámec školy... - dokumentarista – dokumentuje tvorbu po celou dobu

- grafik – grafické zpracování propagace – plakáty, pozvánky...
- zástupce agentury/galerista – pořadatel, zodpovědnost za výstupy a realizaci, manažer

Ukončení programu prezentací výstupů – vernisáž či komentovaná prohlídka

Umělci, se kterými tvoříme:

Jiří David
Koncept: popustit uzdu fantazii
Co bude potřeba – kladívkové čtvrtky A2, tradiční barvy, uhle, tužky.
Děti si mají přinést to o čem se domnívají, že to nepatří do umění anebo se s tím nedá výtvarné umění dělat.

Informace o umělci:
Prof. Ak.mal. Jiří David – malíř, intermediální umělec a vysokoškolský pedagog Spoluzakladatel umělecké skupiny Tvrdohlaví. V průběhu let se Davidova práce formálně rozrůznila v řadu technik a přístupů, vedle obrazů a kreseb využívá také fotografii, vytváří objekty, instalace a skleněné vázy. Výsledkem je však téměř vždy, v jakémkoliv médiu, přesvědčivá davidovská estetika, která se snaží bortit či vyprazdňovat zavedená „krásná“ pravidla, ale stejně tak je, v paradoxní dichotomii, i esteticky posilovat.

Aneta Filipová
Koncept: Propojení pohádkového fantazijního světa dítěte se zhmotněním jeho představy do reálného světa lidí. Každý student by si vytvořil vlastní fantazijní bytost, která vystihuje jeho bůžka, duši přírodního světa. Ateliér bude experimentální, otevřený jakýmkoli přístupům k vystižení objektové formy bytosti.
Co bude potřebovat: dráty, spreje, akrylátové barvy, tavící pistole.
Děti si mají přinést cokoli se dá najít venku nebo doma: dřívka, větve, mechy, šišky...

Informace o umělci:
MgA. Aneta Filipová - sochařka a vystudovaný pedagog - speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělání.
Již několik let se zabývá tématem měst a vším, co obsahují. Její sochy propojují různá městská podtémata, jako např. vnímání lidské figury jako pohyblivé architektury v životě, nebo subkulturní otázky jedinců či skupin. Aneta Filipová se nebojí experimentovat s různými materiály včetně sekundárních/recyklátů a hledat tak nové postupy a sochařské materiály.

Dan Trantina

Koncept: téma krajina – svět, který by se dětem líbil. Formálně se bude jednat o malbu, nejlépe temperovými barvami v kombinaci s koláží a sprejem stříkanými šablonami, které si děti sami vyříznou nebo vystřihnou. Nejprve by měli namalovat, nakreslit něco co chtějí mít na obraze, mohou se i vzájemně portrétovat na papír velikosti A4, poté společně pomalujeme plátno, do kterého vlepíme kresby přidáme spreje a budeme dále vrstvit. Během workshopu vytvoříme společně velký obraz – rozměry cca 120 x 220 cm.

Co bude potřebovat: papír A4, nůžky, barvy, lepidlo, plátno.

Informace o umělci:
MgA. Dan Trantina – malíř, sochař
Dan Trantina se pohybuje na výtvarné scéně již od absolutoria v atelieru monumentální malby prof. Načeradského na pražské Akademii v roce 1992. Již na počátku umělecké kariéry se zapsal do povědomí domácího publika expresivně zpracovanými projekty se silně symbolickým přesahem. A to jak na poli malby, tak skulptury — instalace. V letech 2006—2007 se etabloval na losangeleské umělecké scéně. Ve městě Andělů realizoval řadu uměleckých a výstavních projektů a stal se členem známé umělecké organizace BOX Eight.

Alexandra Koláčková

Koncept: prezentace s obrázky a ukázkami na téma využití keramiky v umění designu a architektuře, samostatná tvorba – kachle.
Co bude potřebovat: pevná podložka nebo karton, starý hard nebo utěrka, houbička, očko, špachtle, nožík, hrot, staré pravítko, plastová karta, hlína.

Informace o umělci:
Mgr. Alexandra Koláčková – výtvarnice, sochařka a keramička, vystudovaný pedagog. Charakteristickým specifikem tvorby Alexandry Koláčkové jsou barevné velkoformátové plastiky z keramiky a betonu do veřejného prostředí.
Pro její výtvarné pojetí jsou typické expresivní barevná škála, jednoduché oblé tvarosloví a smysl pro hravý element, který je téměř všudypřítomný. V odlidštělém a mnohdy fádním veřejném prostoru působí její plastiky nadšení zvláště u pozitivně orientované části veřejnosti.

Norbert Tappert

Koncept: strukáž – malování vývojkou a ustalovačem a následné kolorování
Co bude potřeba: 4 fotomisky, fotopapír, ustalovač, vývojka, anilinové barvy, štětce

Informace o umělci:

Norbert Tappert je slovenský umělec žijící v ČR, vystudoval SUPŠ Košice, od roku 2000 se věnuje umělecké fotografii, malbě a pracuje též jako režisér reklamních spotů a klipů.

DŮLEŽITÉ TELEFONY


kancelář školy: 257770452

ředitelka školy: 605375730

školní jídelna: 608010913

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ODKAZY


  PRO UČITELE


 

školní email

ZŘIZOVATEL


 

Městys Davle


ADRESA ŠKOLY


Základní škola Davle

Školní 96, 252 06 Davle

email: reditel@zs-davle.cz


IČO: 47005319 | DIČ: CZ47005319

(ID DS): wwnnk9y

Číslo účtu: 2201841876/2010

REDIZO: 600053407

Copyright © 2013 - 2016 Základní škola Davle | Všechna práva vyhrazena | 

Informace o webu | zpětná vazba |