ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAVLE

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Kalendář akcí

Sorry, we currently have no events.
View All Events

Přihlášení

druzinaPřijímání dětí do školní družiny probíhá v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších novel a vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

O přijetí rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v závazné písemné přihlášce a na základě splněných kritérií pro přijetí, a to maximálně do výše stanovené kapacity ŠD.

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do ŠD je vyšší, než je stanovená kapacita ŠD, rozhoduje o přijetí žáka do ŠD ředitelka školy na základě těchto kritérií:

 

1. Nejdříve budou přijati všichni zájemci o ŠD z 1. ročníku.

2. Dále budou přijati všichni zájemci o ŠD z 2. ročníku.

3. Zájemci o ŠD z 3. ročníku budou přijímáni do naplnění kapacity ŠD. V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni zájemci o ŠD, kteří:

  • a) mají mladší sourozence v ŠD
  • b) mají trvalé bydliště mimo městys Davle a dojíždějí PID
  • c) hlásí se k celodenní docházce

Mgr. Jana Hrubá
Ředitelka Základní školy Davle

Kritéria ke stažení ve formátu PDF

DŮLEŽITÉ TELEFONY


kancelář školy: 257770452

ředitelka školy: 605375730

školní jídelna: 608010913

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ODKAZY


  PRO UČITELE


 

školní email

ZŘIZOVATEL


 

Městys Davle


ADRESA ŠKOLY


Základní škola Davle

Školní 96, 252 06 Davle

email: reditel@zs-davle.cz


IČO: 47005319 | DIČ: CZ47005319

(ID DS): wwnnk9y

Číslo účtu: 2201841876/2010

REDIZO: 600053407

Copyright © 2013 - 2016 Základní škola Davle | Všechna práva vyhrazena | 

Informace o webu | zpětná vazba |