ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAVLE

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Přihlášení

Školní jídelna Davle (ŠJ Davle) zajišťuje stravování žáků Základní školy Davle, jejich zaměstnancům a poskytuje stravovací služby i pro veřejnost. Výdej stravy cizím osobám je časově oddělen od stravování dětí.

Vydávání obědů je stanoveno takto:
cizí strávníci:     10:40 – 11:30 hodin
škola:               11:45 – 13:40 hodin


Stravování žáků
1.    Každý žák musí mít řádně vyplněnou a odevzdanou přihlášku ke stravování. Přihláška k vyzvednutí v kanceláři ŠJ nebo ke stažení v sekci školní jídelna/přihláška ke stravování. Dítěti nepřihlášenému ke stravování je vstup do prostor ŠJ zakázán.

2.    Evidence a výdej stravy probíhá prostřednictvím nevratných identifikačních čipů, který obdrží strávník v kanceláři za úhradu 100 Kč při přihlášení ke stravě a zaplacení stravného. Jeho ztrátu je ve vlastním zájmu povinen strávník nebo jeho zákonný zástupce nahlásit vedoucí ŠJ tak, aby bylo možné provést jeho blokaci. Pokud se čip nenalezne do 3 dnů, musí si strávník zakoupit za 100 Kč čip nový.

3.    Školní jídelna vyžaduje platby trvalým nebo jednorázovým příkazem na bankovní účet č.0390920389/0800. Povinný variabilní symbol pro identifikaci plátce přiděluje vedoucí ŠJ při vydání čipu. Ve všech případech je nutné, aby stravné bylo zaplaceno na následující měsíc nejpozději do 25. dne předchozího měsíce (platba za září v termínu do 31. srpna). Žák, který nebude mít stravné zaplaceno včas, nemá nárok na oběd.

4.    Finanční vyrovnání přeplatků se provádí automaticky na konci školního roku na účet uvedený na přihlášce.

5.    Každý strávník má automaticky na každý den objednaný oběd, který má možnost odhlásit do 14 hodin předchozího dne, a to buď na terminálu ve škole, telefonicky. SMS  na čísle 608 010 913, emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím odkazu http://90.179.193.72/ejidelnicek/ Termínál pro odhlašování obědů je přístupný v prostorách jídelny ráno do 8:00 a znovu od 11:30 hodin.
V zařízení školního stravování se uskutečňuje stravování dětí a žáků v době jejich pobytu ve škole dle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
V případě nemoci je možné provést odhlášku telefonicky nebo SMS (608 010 913) ještě ráno do 8:00 hodin. První den nemoci má rodič nárok si zaplacený a neodhlášený oběd vyzvednout do přineseného jídlonosiče, a to v době od 11:00 do 11:30 hodin u zadního vchodu do ŠJ (zákaz výdeje obědů do skleněných nádob). V době nemoci a jiné školní absence dítě nemá nárok na dotovaný oběd dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Ve dnech ředitelského volna, celodenních školních akcí, první a poslední den školního roku jsou obědy žákům odhlašovány hromadně.

6.    Nemá-li strávník zaplacené obědy do posledního dne v měsíci na měsíc následující, nebude mu vydán oběd.

7.    Každé dítě - strávník je podle vyhlášky 107/2005 Sb. zařazeno do kategorie podle věku, kterého dosáhne ve školním roce (pozn. školní rok trvá od 1. září do 31. srpna následujícího roku).
Zároveň jsou stanoveny následující výživové a finanční normy.

7 – 10 let        25 Kč         měsíčně při platbě trvalým příkazem 550 Kč
11 – 14 let      26 Kč         měsíčně při platbě trvalým příkazem 572 Kč
od 15 let         33 Kč         měsíčně při platbě trvalým příkazem 726 Kč

8.    Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny ve školní jídelně, dále dostupné na stránkách www.zs-davle.cz nebo www.e-jidelnicek.eu. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy, výživovými normami a spotřebním košem vybraných potravin dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

9.    Strávníci jsou povinni odebrat stravu ve vyhrazeném čase, používat podnosy pro odnášení stravy od výdejních okének, dodržovat hygienické zásady stolování a chovat se ve všech prostorách školní jídelny slušně a ukázněně, neplýtvat jídlem a nepoškozovat majetek školní jídelny. Je nepřípustné odnášení nádobí z jídelny. Každý strávník po skončení stolování odnese použité nádobí na vyhrazené místo. Pokud strávník poškodí či zničí majetek školní jídelny, bude tato skutečnost nahlášena rodičům a bude vyžadována náhrada za zničený předmět nebo jeho oprava.

10.    Strávníci přicházejí do školní jídelny ukázněně po třídách. V prostorách školní jídelny se strávníci chovají tak, aby nedošlo ke vzniku úrazu. V případě nevhodného nebo hrubého jednání může být strávník na základě § 31 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ze stravování vyloučen, v opakovaných případech může být vyloučen i trvale. V době stravování žáků zajišťuje dohled nad žáky zaměstnanec školní jídelny, a to především z bezpečnostních důvodů v zájmu předcházení škodám na zdraví a na majetku. Dbá na ukázněné chování žáků ve všech prostorách školní jídelny, organizuje plynulý příchod žáků k výdejním okénkům, jejich rozmístění u stolu. Dohlíží na čistotu stolů a pořádek v jídelně. Školní jídelna nezodpovídá za ztráty vzniklé v jejich prostorách.

11.    Stravování cizích strávníků

(1)    Cena oběda: cizí strávníci 70 Kč
(2)    Platba za obědy se provádí předem v hotovosti u vedoucí ŠJ
(3)    Obědy se odhlašují osobně, telefonicky nebo SMS na čísle 608 010 913 do 14:00 hod den předem
(4)    Výdej obědů je od 10:45 – 11:30 hodin (nejpozději), aby se jídelna mohla připravit pro příchod dětí.
(5)    Cizí strávníci si vyzvedávají oběd v přineseném jídlonosiči u zadního vchodu do ŠJ (zákaz výdeje obědů do skleněných nádob).

12.    Každý žák přihlašený ke stravování a jeho rodiče jsou povinni seznámit se s řádem školní jídelny.

 

V Davli dne 2. ledna 2018

Potužníková Jana        
vedoucí ŠJ Davle

DŮLEŽITÉ TELEFONY


kancelář školy: 257770452

ředitelka školy: 605375730

školní jídelna: 608010913

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ODKAZY


  PRO UČITELE


 

školní email

ZŘIZOVATEL


 

Městys Davle


ADRESA ŠKOLY


Základní škola Davle

Školní 96, 252 06 Davle

email: reditel@zs-davle.cz


IČO: 47005319 | DIČ: CZ47005319

(ID DS): wwnnk9y

Číslo účtu: 2201841876/2010

REDIZO: 600053407

Copyright © 2013 - 2016 Základní škola Davle | Všechna práva vyhrazena | 

Informace o webu | zpětná vazba |