bible

Žáci 7.ročníků naší školy měli možnost sami na základě zadání zpracovat důležité informaci o Bibli. Během dvou vyučovacích hodin za pomoci tabletů a návodných otázek hledali odpovědi na to, co je to Bible, kdo ji sepsal a kdy, co obsahuje za texty, komu slouží atd….Touto činností si nejen trénují a zvyšují svou mediální gramotnost, ale také povědomí o jedné z nejdůležitějších knih naší kultury.

Veškerá data, která získali na internetu museli samozřejmě prezentovat a představit na společném výstupu v podobě A3 výkresu, který mohli ztvárnit jakkoli sami chtěli. Doložit také museli, jaký zdroj využili a odkud informace čerpali. Výsledkem pak byl a je vlastnoručně sepsaný či sestavený a vykreslený obraz se všemi údaji….a kromě toho všeho ještě trénovali skupinovou práci, schopnost dialogu, kompromisu, efektivitu práce a správné rozložení činností ve skupině.

A protože způsob prezentace byl opravdu volný a kreativitě se meze nekladly, jedna ze skupin 7.A dokonce předvedla i malé improvizované divadlo o životě Ježíše Krista, o kterém pojednává druhá část Bible Nový zákon. Moc se jim to povedlo a hlavně jsme se všichni výborně pobavili a o Bibli už teď všichni z této třídy budou vědět plno zajímavých věcí!

Pavla Charvátová