cepiceŽáci devátého ročníku se dostali na střední školy a učňovské obory. Pro ně to znamená začátek něčeho nového. Všem našim absolventům přejeme úspěšné pokračování ve vzdělávání a šťastnou ruku při volbě svého budoucího povolání. 

 Naši školu opustí i  žáků z nižších ročníků, kteří úspěšně zvládli přijímací zkoušky na šestiletá a osmiletá gymnázia. 

 Všem přejeme mnoho úspěchů

Osmiletá gymnázia: přijato 7 žáků

Šestiletá gymnázia: přijaty 2 žákyně

Žáci s ukončenou povinnou školní docházkou:

Čtyřletá gymnázia: přijati 3 žáci

Obchodní a podnikatelská akademie: přijati 2 žáci

Střední průmyslové školy: přijato 7 žáků

Střední školy sociální: přijaty 2 žákyně

Střední hotelová škola: přijata 1 žákyně

Střední zdravotnické školy: přijat 1 žák

Střední odborné vzdělání s maturitou: přijati 2 žáci

Střední odborné vzdělání s výučním listem: přijato 5 žáků

 

Zpracovala: Mgr. Radka Limprechtová, kariérový poradce školy