cepiceŽáci devátého ročníku se dostali na střední školy a učňovské obory. Pro ně to znamená začátek něčeho nového. Všem našim absolventům přejeme úspěšné pokračování ve vzdělávání a šťastnou ruku při volbě svého budoucího povolání.  Naši školu opustí i 5 žáků z nižších ročníků, kteří úspěšně zvládli přijímací zkoušky na šestiletá a osmiletá gymnázia. 

 

 Všem přejeme mnoho úspěchů.

  Osmiletá gymnázia: přijat 1 žák

Šestiletá gymnázia: přijaty 4 žákyně

Žáci s ukončenou povinnou školní docházkou:

Čtyřletá gymnázia: přijati 4 žáci

Obchodní a podnikatelská akademie: přijati 3 žáci

Střední průmyslové školy: přijati 7 žáci

Střední školy sociální: přijati 2 žáci

Střední hotelová škola: přijati 4 žáci

Střední zdravotnické školy: přijaty 2 žákyně

Veřejnoprávní a bezpečnostně právní školy: přijati 2 žáci

Střední odborné vzdělání s maturitou: přijat 1 žák

Střední odborné vzdělání s výučním listem: přijati 5 žáků

 

Zpracovala: Mgr. Radka Limprechtová, kariérový poradce školy