kloboukKonec školního roku vždy znamená odchod našich žáků na střední školy a učňovské obory. Všem našim absolventům přejeme úspěšné pokračování ve vzdělávání a šťastnou ruku při volbě svého budoucího povolání. Více o výsledcích přijímacího řízení ...

Osmiletá gymnázia: přijaty 2 žákyně

 

Žáci s ukončenou povinnou školní docházkou: 

 

Čtyřletá gymnázia: přijati 2 žáci

 

Obchodní akademie: přijat 1 žák

 

Střední průmyslové školy: přijati 3 žáci

 

Střední školy sociální: přijaty 2 žákyně

 

Střední hotelová škola: přijat 1 žák

 

Střední zdravotnické školy: přijati 2 žáci

 

Střední odborná škola stavební a zahrad.: přijati 3 žáci

 

Ostatní střední školy: přijat 1 žák

 

Střední odborná učiliště: přijato 7 žáků

Zpracoala: Mgr. Marie Petráková, kariérový poradce školy