30letpribehyV roce 30. výročí pádu železné opony se naše škola už po patnácté zapojila do projektu společnosti Člověk v tísni - Příběhy bezpráví. Ve čtvrtek 21. listopadu proběhla v devátých třídách projekce dokumentárního filmu Karla Strachoty 1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu. Film vyprávěl příběh studenta Petra, který emigroval v únoru roku 1989 do Francie. Popisoval jeho životní rozhodování, obtíže v cizí zemi nebo i ostře konfrontoval život v tehdejším Československu a ve Francii. Po promítání filmu proběhla diskuze s pamětnicemi.

Ty jsme vybrali z našich řad. Paní učitelka Billová a paní učitelka Obermajerová přiblížily svoje vzpomínky na Sametovou revoluci a dobu před i po ní. Žáci mohli využít jejich přítomnosti a doptávat se na nejrůznější informace. Příběhy bezpráví se snažily dotvořit v našich deváťácích ucelený pohled na události konce roku 1989. Snad se to podařilo?  S. Chrastilová