ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAVLE

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Přihlášení

index

V pondělí 14. října se žáci 8. třídy vydali do Zoologické zahrady hl. m. Prahy na exkurzi, která byla zaměřena na současné učivo osmáků – savce. Akce byla orientována na zopakování si charakteristických znaků této variabilní skupiny obratlovců a seznámení se se zajímavostmi několika savčích představitelů trojské ZOO.

Číst dál...

cepiceKonec období pro vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
Čtvrtek 31. října 2019 

Ředitel školy, který plánuje přijmout uchazeče do oboru s talentovou zkouškou, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do 31. října. Společně s předpokládaným počtem přijímaných uchazečů  ředitel školy stanoví jednotná kritéria pro přijímaní do oboru vzdělání a způsob hodnocení jejich splnění.

Číst dál...

cepiceSdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020

 V Praze dne 30. září 2019      Č. j.: MSMT-29437/2019-1

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2019/2020. 
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Číst dál...

DŮLEŽITÉ TELEFONY


kancelář školy: 257770452

ředitelka školy: 605375730

školní jídelna: 608010913

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ODKAZY


  PRO UČITELE


 

školní email

ZŘIZOVATEL


 

Městys Davle


ADRESA ŠKOLY


Základní škola Davle

Školní 96, 252 06 Davle

email: reditel@zs-davle.cz


IČO: 47005319 | DIČ: CZ47005319

(ID DS): wwnnk9y

Číslo účtu: 2201841876/2010

REDIZO: 600053407

Copyright © 2013 - 2016 Základní škola Davle | Všechna práva vyhrazena | 

Informace o webu | zpětná vazba |