Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků ZŠ Davle, rádi bychom Vás informovali, ZŠ Davle se připojila ke stávce vyhlášené ČMOS. Jednodenní stávka reaguje na neschopnost vlády splnit slibovaná předvolební hesla a volební sliby týkající se nejen navýšení rozpočtu pro rezort školství, ale i dalších věcí (více se dočtete na stránkách www.skolskeodbory.cz).


Proběhlo mnoho jednání na úrovni odbory – MŠMT, zástupci škol z krajů – ministr školství, petice pedagogů zaslané na MŠMT i vládu atd., ale situace nespěje ke zdárnému konci ani k vyřešení. Proto se ČMOS rozhodla přistoupit ke zúžení všech svých původních požadavků pouze na jeden, a to na splnění příslibu jednorázového 10% navýšení základu platu pedagogických pracovníků od ledna 2020. Za účelem dosažení toho cíle vyhlašuje ČMOS na středu dne 6.11. 2019 stávku.


I Vy jistě stojíte o to, aby Vaše děti vyučovali kvalitní pedagogové. Takové však není snadné získat při nastavených platových podmínkách a ještě nesnadnější je potom kvalitní vyučující ve školství udržet.

V den stávky nebude probíhat ani výuka, ani aktivity školní družiny, či jídelny a ani výdej obědů (obědy všem žákům budou hromadně odhlášeny). Škola zůstane pro žáky uzavřena.

Děkujeme za pochopení a podporu.

 

Stanovisko ČMOS:
„Na jednání dne 11.10.2019 předsednictva ČMOS PŠ bylo vedení svazu zmocněno k vyhlášení stávky v případě, že naše stanovisko k novele  nařízení vlády č.341/2017 Sb., resp. k tarifní tabulce pedagogických pracovníků, nebude zohledněno. Požadujeme stanovit stupnici platových tarifů tak, že se zvýší o 10 %.
Naše stanovisko vychází z podkladů MŠMT ČR, z vyjádření a nesystémových kroků ministra Plagy, ze kterých vyplývá, že financování reformy regionálního školství není dostatečně zajištěno.  Prostředky určené pro nadtarifní složky platu mají být využity k jiným účelům.
Den stávky se bude odvíjet od data vypořádání připomínkového řízení k novele nařízení vlády s respektem k právním aspektům stávky. O výsledcích dalších jednání Vás budeme průběžně informovat a zveřejňovat je na našich webových stránkách www.skolskeodbory.cz.“