ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAVLE

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Přihlášení

Milí davelští, období podzimu je ve škole každoročně obdobím velmi tvůrčím a činorodým. I letos tomu v naší škole nebylo jinak. Výuka ve třídách jede na plné obrátky a často se ji snažíme zpestřit zajímavým školním projektem, výletem či pozváním zajímavého hosta do výuky. Čtenářské dílny, které probíhají napříč všemi ročníky, nám umožnily pozvat si do školy autory a ilustrátory dětských knih, kteří poutavě a s potřebnou dávkou neformálnosti umí vtáhnout malé i velké školáky do krásného světa čtenářů.

Opět jsme se zúčastnili vzdělávacího projektu Příběhy bezpráví. Zhlédli jsme historický dokument o studentské stávce roku 1968 a měli jsme možnost diskutovat také s hostem – úředníkem undergroundu Františkem Stárkem. S našimi nejstaršími žáky jsme navštívili výstavu Schola pragensis, která jim rozšířila obzory v oblasti nabídky středoškolských vzdělávacích oborů a institucí.

O pestrý odpolední program našich mladších žáků se snažíme ve školní družině. Vzhledem k omezeným vnitřním prostorům se snažíme s dětmi být hodně venku. Pokud to počasí dovolí, najdete nás každý den v krásném davelském parku – jsme opravdu rádi, že jej máme!
Dne 5. 11. 2015 se v davelské školy konaly volby do školské rady. Zákonnými zástupci žáků naší školy byli zvoleni paní Iveta Hessingová a pan Karel Vopička. Pedagogickými pracovníky byly zvoleny Svatava Chrastilová a Jana Stocklová. Zřizovatel školy, městys Davle, jmenoval paní Evu Jelínkovou a pana Tomáše Zunta. Školská rada ve svém novém složení bude pracovat po dobu tří let. Přeji všem novým i staronovým členům hodně energie, dobrých nápadů a věřím v úspěšnou spolupráci! Děkuji paní Janě Slancové, která školskou radu vedla v předešlém volebním období. Pod vedením paní Slancové získala školská rada důvěru rodičů, pedagogů i veřejnosti a stala se podnětným partnerem naší školy.
Sychravé podzimní období jsme si zpestřili přípravou na tradiční a oblíbené předvánoční akce. Ve všech třídách 1. stupně jsme pilně nacvičovali vánoční písničky a koledy, 6. třída se pustila do nácviku recitace a deváťáci si troufli na vlastní verzi písně V jeslích dítě spinká. Ve čtvrtek 26. 11. jsme pak společně se žáky Základní umělecké školy a panem starostou Jiřím Prokůpkem slavnostně rozsvítili davelský vánoční strom. Moc děkuji všem malým i velkým zpěvákům a dospělým hudebníkům, kteří přispěli k navození adventní atmosféry v davelských ulicích.

V sobotu 28. 11. jsme ve školní družině uspořádali oblíbené vánoční dílny – děti si mohly se svými rodiči či prarodiči vyrobit krásné předvánoční dekorace – skleněného andílka, papírového kapříka, ozdobenou lucerničku na svíčku, krásný stromeček z kartonu a samozřejmě nemohlo chybět zdobení perníčků bílkovou polevou.

V předvánočním období nás čeká například zdobení vánočního stromečku v Jílovském muzeu, celoškolní projekt Zdravá výživa, výlety do vánoční Prahy i za zvířátky do blízkých lesů a samozřejmě vánoční tvoření a besídky se spolužáky.

Přeji všem čtenářům klidný předvánoční čas a radostné Vánoce s rodinou a přáteli!

Mgr. Jana Hrubá, ředitelka školy

DŮLEŽITÉ TELEFONY


kancelář školy: 257770452

ředitelka školy: 605375730

školní jídelna: 608010913

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ODKAZY


  PRO UČITELE


 

školní email

ZŘIZOVATEL


 

Městys Davle


ADRESA ŠKOLY


Základní škola Davle

Školní 96, 252 06 Davle

email: reditel@zs-davle.cz


IČO: 47005319 | DIČ: CZ47005319

(ID DS): wwnnk9y

Číslo účtu: 2201841876/2010

REDIZO: 600053407

Copyright © 2013 - 2016 Základní škola Davle | Všechna práva vyhrazena | 

Informace o webu | zpětná vazba |