sablonyII letak page 001Davelská škola navázala na úspěšný projekt Podpora a rozvoj žáků a učitelů Základní školy Davle I, který v rámci operačního programu Výzkum - vývoj - vzdělávání, spolufinancuje Evropská unie.

Pro roky 2019-2020 jsme získali částku 1 673 346 Kč. Mezi klíčové aktivity, které ze získaných zdrojů budeme financovat, patří činnost školního psychologa, školních asistentů, školení pro pedagogické pracovníky školy, využití ICT ve vzdělávání a realizace projektových dnů jak ve škole, tak ve školní družině. 

O realizaci konkrétních aktivit průběžně informujeme na webových stránkách naší školy. 

 

sablonyII letak page 001