prvnaciInformační schůzka pro rodiče přijatých dětí se koná v pondělí 14. 6. od 16 hod ve školní jídelně. Na schůzce se dovíte, co prvňáčkovi připravit a nakoupit, jak proběhne první školní den, seznámíte se s provozem školy, školní družiny a školní jídelny. A prostor bude i pro vaše dotazy.

Po informační schůzce následuje zápis do školní družiny a školní jídelny. 

V čase, kdy bude pro rodiče probíhat informační schůzka, nabízíme našim budoucím prvňáčkům program – krátké vzájemné seznámení a prohlídku školy.

Bližší informace obdrží rodiče přijatých prvňáčků spolu s rozhodnutím o přijetí v průběhu nejbližších dní poštou.