youtubePro rodiče našich budoucích prvňáčků máme malý a velmi inspirativní dárek. Naše školní psycholožka PhDr. Lucie Hubertová natočila sérii krátkých videí zaměřených na školní zralost a připravenost dětí předškolního věku. Videa jsou zaměřena na různé oblasti dětského vnímání a praktickými příklady nabízí možnost ověřit si a případně trénovat dovednosti vašich dětí, které jsou důležité pro úspěšný vstup do školy.

 

Budeme rádi, když vám budou videa inspirací pro hravou domácí předškolní přípravu.  

 Předškola díl 1. , Předškola díl 2.-sociální a emocionální oblast , Předškola díl 3. Rozvoj početní představy , Předškola díl 4. Rozumová oblast-počet a číslo, logické myšlení , Předškola díl 5.- předmatematické dovednosti-pojmy a řady , Předškola díl 6. , Předškola díl 7. - prostorové schopnosti , Předškola díl 8. - řečové dovednosti , Předškola díl 9. - sluchová percepce , Předškola díl 10. - ještě jednou o sluchovém vnímání