ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAVLE

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Přihlášení

děkujiDo tíživé životní a finanční situace se může dostat každý z nás. Ztráta zaměstnání, rozchod rodičů, nemoc v rodině, živelná pohroma - tyto situace život někdy přináší. Podpůrný fond Základní školy Davle je tu proto, aby následky těchto životních situací pomohl zmírnit. 
 
V roce 2018 vložili dárci do fondu příspěvky v celkové výši 26 400 Kč. Prostředky fondu jsme v roce 2018 použili v souladu s pravidly fondu na úhradu školních výletů, odpoledních kroužků, školních obědů a školy v přírodě pro žáky naší školy, jejichž rodiny si tyto výdaje aktuálně nemohou dovolit.Zažádat si o pomoc z podpůrného fondu je jednoduché - stačí obrátit se na třídní učitelku vašeho dítěte nebo na ředitelku školy. 

Číst dál...

děkujiDo tíživé životní a finanční situace se může dostat každý z nás. Ztráta zaměstnání, rozchod rodičů, nemoc v rodině, živelná pohroma - tyto situace život někdy přináší. Podpůrný fond Základní školy Davle je tu proto, aby následky těchto životních situací pomohl zmírnit. 
 
V roce 2018 vložili dárci do fondu příspěvky v celkové výši 26 400 Kč. Prostředky fondu jsme v roce 2018 použili v souladu s pravidly fondu na úhradu školních výletů, odpoledních kroužků, školních obědů a školy v přírodě pro žáky naší školy, jejichž rodiny si tyto výdaje aktuálně nemohou dovolit. Zažádat si o pomoc z podpůrného fondu je jednoduché - stačí obrátit se na třídní učitelku vašeho dítěte nebo na ředitelku školy. 
 
 
Podpůrný fond pro žáky davelské školy spravujeme už sedmým rokem. Moc děkuji všem pravidelným i příležitostným dárcům za jejich příspěvky. Jejich velkorysost účinně pomáhá potřebným žákům naší školy. Bez jejich štědrosti by se děti nemohly zúčastnit společných akcí a zůstaly by mimo kolektiv svých spolužáků.
Podrobné vyúčtování příjmů a výdajů fondu je všem dárcům k dispozici v kanceláři školy.

DŮLEŽITÉ TELEFONY


kancelář školy: 257770452

ředitelka školy: 605375730

školní jídelna: 608010913

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ODKAZY


  



PRO UČITELE


 

školní email

ZŘIZOVATEL


 

Městys Davle


ADRESA ŠKOLY


Základní škola Davle

Školní 96, 252 06 Davle

email: reditel@zs-davle.cz


IČO: 47005319 | DIČ: CZ47005319

(ID DS): wwnnk9y

Číslo účtu: 2201841876/2010

REDIZO: 600053407

Copyright © 2013 - 2016 Základní škola Davle | Všechna práva vyhrazena | 

Informace o webu | zpětná vazba |