11fitballDěkujeme vám, kteří třídíte odpad a nosíte do školního sběru baterie a drobná elektrozařízení! Dnes vám přinášíme zprávu o plodech naší společné práce! Body, které jsme získali právě sběrem a aktivitou Ekotýmu na projektech vyhlašovaných Recyklohraním, jsme letos směnili za krásných 14 fitballů! Na jejich otestování se mohou naši žáci těšit již v září v rámci hodin Tv! Poslední body se nám podařilo získat realizací posledního vyhlášeného projektu Recyklohraní v letošním školním roce, a sice – vytvořením plakátu propagujícího sběr baterií.

Práci, která vznikla už v únoru, si můžete prohlédnout ve fotogalerii, od září pak v Ekokoutku. Děkujeme zejména žačkám 8. a 9. tříd za jejich aktivní a pečlivou práci na projektu a paní hospodářce Bílkové za veškerou organizaci odvozů baterií a elektra!


Za Ekotým Jana Hladká