666

Pomalu ale jistě se blížím ke konci našeho miniseriálu, ve kterém jsme vám postupně představovali jednotlivé aktivity literárně-tvořivého sedmiboje, který se konal v rámci dne s/Slunce. Ten připravili učitelé celé školy připravili jako první z větších výstupů celoročního projektu a tématu s názvem „Rozsviťme si školu!“ Už víte, o se dělo na pěti stanovištích, dnes je na řadě aktivita číslo 6. – psaní příběhu z náhodně vylosovaných slov.

Práce dětí spočívala v tom, že se pokusily sepsat zajímavý příběh na náhodně vyosovaná slova jako například: třebaže, parník, slon, bydlí, mračí se, ale, jednou….atd. Slova si samy děti vylosovaly z „pytlíku plného ingrediencí pro tvorbu příběhu“ a pak už jen stačilo, aby se zamyslely, popustily uzdu fantazii a příběh se mohl začít odehrávat….příběhů vznikla opravdu spousta, v příloze se můžete podívat na některé z nich a další výběr je pak k vidění na chodbě 2.stupně v ZŠ Davle. Není to špatné! Přijďte se podívat na výtvory našich žáků, těšíme se na vás, ideální příležitost bude například na Den otevřených dveří 20.3.2019.  

Pavla Charvátová