evotext

Jak jsme slíbili, budeme vám v měsíci březnu postupně přinášet zprávy o tom, jaké všechny aktivity si děti mohly vyzkoušet na našem literárně-tvořivém dni, který se konal v rámci celoročního projektu a tématu s názvem „Rozsviťme si školu!“.

Jak už víte z první zprávy, na druhém stupni pro změnu zavládla festivalová atmosféra. V každé třídě bylo vytvořeno jedno stanoviště s jednou literárně-sluneční aktivitou a děti ze všech ročníků 2.stupně (rozdělené do menších skupinek) měly za úkol postupně daná stanoviště obejít a vyzkoušet si nové aktivity, zapojit hlavu, ruce, kreativitu a dobrou náladu.

Na stanovištích pomáhali s organizací aktivit vybraní žáci a žákyně z každého ročníku a vše plynulo v příjemné atmosféře „literárního sedmiboje“. Jednou z aktivit bylo stanoviště s tvorbou vizuální poezie, tzv.  „black-out-poetry“, což je aktivita, která snoubí výtvarné umění s poezií. Děti dostaly jednu stránku ze staré knihy, s jakýmkoli textem, v něm bylo vloženo slovo slunce a děti měly za úkol k tomuto slovu z daného textu vytvořit větu nebo motto, šikovnější a tvořiví básníci se pokusily o rým a verš a poté vše v textu vyznačili a doplnili vizuálně obrázkem nebo zpracovaly stránku staré knihy originálním způsobem tak, aby už při prvním pohledu naznačovala, o čem vybraný text bude pojednávat.

Na první pohled možná jednoduchá aktivita, ale zkuste si ji sami doma a uvidíte, že to vůbec není snadné!  Našim dětem ve škole se některé textíky opravdu výjimečně vydařily a vy se na ně můžete podívat v příloze a nebo na chodbě 2.stupně ZŠ Davle. Příště se podíváme na další stanoviště.  Už teď se můžete těšit na pokračování a prezentaci výtvorů našich žáků! Těšíme se na vás, přijďte se podívat, ideální příležitost bude například na Den otevřených dveří 20.3.2019. 

Pavla Charvátová