Chyba
  • Error the gallery with an id of: 266 is not published

IMG 5417 7977 1024 768 100 c rd 255 255 255 r90Naše škola je už nějaký ten rok aktivně zapojena do recyklačního projektu s názvem Recyklohraní. Cílem programu je prohlubovat znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a seznámit je se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení (více viz: http://www.recyklohrani.cz/cs/). V návaznosti na rok půdy v naší škole byly do několika tříd pozvány lektorky Recyklohraní s badatelsky orientovanou výukou na téma půda. Žáci 4. C, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B a 8. třídy během dopoledního programu získali nejen aktuální informace ke třídění a recyklaci odpadů, ale především si vyzkoušeli práci v terénu při zkoumání biologických, fyzikálních a chemických vlastností půdy v okolí naší školy. Děkujeme lektorkám za šestidenní návštěvu v naší škole, učitelům a ostatním zaměstnancům školy za pomoc s organizací programu.

Za žáky J. Hladká a L. Ježdíková

Postřehy některých zúčastněných ze 7. B:

„… Dneska jsme měli přednášku o ekologických zajímavostech. Přednáška byla o třídění odpadu, že z baterií se dají vyrábět popelnice, jak vypadá skládka, jak pracovníci odpad prohrabují a třídí.“ Ondřej P.

„… Venku jsme dělali různé pokusy týkající se půdy. Třeba, jak zjistíme, jestli je v půdě vzduch. Myslím, že se nám to všem moc líbilo a že jsme byli rádi, že jsme tu přednášku měli.“ Zita B.

„… Lektorky nám nejprve vysvětlily, co znamenají pojmy jako eroze. Pak jsme šli ven… Myslím, že nemluvím jen za sebe, když řeknu, že to byl dobře vynaložený den s paní učitelkou a lektorkami starajícími se o zdraví půdy ČR.“ Vojtěch S.

„… Druhý pokus byl o tom, jak se dá/ nedá tvarovat hlína. Z písku jsme to zkoušeli, ale nešlo to. Někteří z hlíny vytvarovali „bobek“ a házeli ho po sobě… Dnešní den jsem si docela užil. Docela proto, protože taková témata mě moc nebaví :-(.“ Jakub H.

„… Zkoušeli jsme měřit pH hlíny a poté i kyselost octu a vápníku…“ Tereza K.

„… Ráno jsme se přivítali s lektorkami, které nám nejprve říkaly o tom, co to vlastně je recyklace a třídění odpadu. S sebou přivezly různé ukázky kovů, které jsme si prohlédli. … Přednáška byla vcelku zajímavá, ale podle mě moc dlouhá…“ Matěj J.