skola dumVÝLET ŠESTAJOVICE
Kdy: 10. 11. 2021
Kdo: 1.B; 2.A; 3.A; 4.A,B
Na co: na exkurzi do čokoládovny a výrobu vlastní čokolády
Za kolik: 270,- Kč
Odjezd: 12,30 h
                           Návrat: 17 – 17,30 h (dle provozu)
            Více informací a přihlášky najdete u svých dětí v družinových zprávničcích!