Náhradní hodiny za odpadlé kroužky: 

2.5. nahrazuji 16.5. od 14 do 16,30h 

9.5. nahrazuji 23.5. od 14 do 16,30h.         

Vedoucí kroužku Katarína Nožinová