Do žádostí v sekci Škola -> Dokumenty byla přidána žádost :  Omluvenka – změna odchodu dítěte ze školní družiny