Rozdělení jednotlivých oddělení:

1.oddělení
Monika Vojsovičová 2.A+3.A
Tel : 608 838 801


2. oddělení
Romana Houdková 2.B
Tel : 607 748 666


3.oddělení
Katarína Nožinová,Dis. 1.A
Tel : 606 552 051


4. oddělení
Lucie Velíšková 1.B
Tel : 775 541 373


5.oddělení
Magdaléna Šindelářová 4.A.+4.B+5.A+5.B
Tel : 602 497 195


6.oddělení
Bc. Monika Zrnová 3.B+3.C
Tel : 605 063 171