druzinaOrganizace školní družiny 2.9. a v týdnu od 5.9.- 9.9.2016

Ranní družina:

Rodiče dětí 1.třídy mohou své děti doprovázet do šaten ŠD.

Rodiče dětí 2.-5. třídy mohou své děti doprovázet pouze ke vchodu do ŠD.

 

Odpolední družina:

2.9. - výuka pro 1.-3. třídu končí 4 vyučovací hodinou (11,40h), děti je možné vyzvedávat po obědě, nejdříve ve 12,30 výuka pro 4.a 5. třídu končí 5 vyučovací hodinou (12,35h), děti je možné vyzvedávat po obědě, nejdříve ve 13,15 h.

Od 5.9. je výuka podle rozvrhu hodin, dodržujte prosím vyzvedávací časy.

Organizace odpoledního vyzvedávání:

Zvoňte u vchodu ŠD, poté nahlaste vychovatelce jméno dítěte a třídu, po vpuštění do prostoru k šatnám ŠD vyčkejte příchodu svého dítěte.

Není dovoleno chodit po školní budově.