Připomínáme provést platbu ŠD za 1. pololetí 2016/2017 do konce měsíce srpna.