srdceNa konci září jsme se moc rádi připojili k akci, kterou pod svoje křídla převzala Místní knihovna Davle. Do květinkové sbírky se zapojili žáci a zaměstnanci školy a také naše dva prodejní týmy z řad děvčat z 9. třídy. Dohromady se nám podařilo prodat úctyhodných 433 kytiček. Výnos z jejich prodeje činil 9 641 Kč.. Moc děkujeme všem, kteří se do sbírky spolu s našimi žáky zapojili. Cílem sbírky není jen samotný finanční výnos ve prospěch prevence proti rakovině. Naše děti vedeme k tomu, aby si vážily svého zdraví a byly solidární k těm, kterým se ho nedostává.