skola dumVážení rodiče, prosíme o provedení platby za školní kroužky. Kroužky by měly být zaplacené do konce října. Platba je bezhotovostně na účet školy 2601854449/2010 (Fio Banka). Keramika se platí hotově u paní Rýdlové! Gymnastika se platí dle pokynů paní Mrázové!  Děkujeme.