logo logickaKonec termínu přihlášení do Logické olympiády se blíží. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky, ve které si mohou děti procvičit logické uvažování a k řešení úloh využít samostatného tvořivého myšlení. Do soutěže je možné se registrovat do 30. září 2021 na odkazu https://www.logickaolympiada.cz/vstup_pro_zaky/?registrace=1. Registrace z minulých let nejsou platné.

 

Upozorňujeme na nutnost následného potvrzení souhlasu rodičů s účastí  dítěte v soutěži – bez tohoto potvrzení dítě nemůže soutěžit. Veškeré bližší informace najdete na: https://www.logickaolympiada.cz/o_soutezi/.

Základní kolo proběhne

pro kategorii A (3. – 5. třída) proběhne ve dnech 1. – 7. října 2021

kategorii B (6. – 9. třída) ve dnech 8. – 14. října 2021

kategorii MŠ,  A1, A2 (MŠ a 1. a 2. roč. ZŠ) ve dnech 22. – 28. října 2021