241216250 4334080156688151 6178412063054184667 nV každodenním shonu začátku školního roku je snadné zapomenout, v jak překrásném kraji žijeme, jak nádhernou přírodou protékají řeky, setkávající se na své pouti k moři jen kousek od naší školy. Děti z 2.A, 3.A a 4.A se proto vydaly posázavskou krajinou směrem na Pikovice. 3.A byla dokonce tak statečná, že vyrazila na kolech!

 

Hned na začátku výpravy jsme prošli celou Davlí a seznámili jsme se s umístěním úřadů a dalších významných budov. A pak hurá do přírody!

Cestou jsme viděli celou řadu přírodních i architektonických zajímavostí a krás a seznámili jsme se s okolím naší obce. Všímali jsme si rozeklaných skal podél řeky a pozorovali její poklidný tok. Mnohé rostliny lemující Sázavu jsme dokázali určit, ale některé si budeme muset vyhledat v atlasech! Jiné členy naší výpravy naopak zaujaly nerosty, o které jsme na úzké cestičce klopýtali. Bezpečně jsme rozpoznali žulu, křemeny či břidlici…

Znaveni náročnou poutí jsme v Pikovicích navštívili cukrárnu, v jejímž příjemném okolí jsme při zasloužené relaxaci zúročili získané poznatky k vyplnění pracovních listů. Po řádném odpočinku jsme zamířili pěšky či na dvou kolech podél řeky zpět k domovu.

Všichni jsme se shodli na tom, že se výprava i díky příjemnému počasí dokonale vydařila.