knihaŽáci devátých ročníků měli možnost vyzkoušet si, jaké to je být překladatelem krásné literatury. V hodinách českého jazyka dostala třída za úkol přeložit jednu kapitolu z knihy Bílý tesák od Jacka Londona. Překládali z angličtiny, z textu, který byl z knihy uzpůsobené jejich úrovni znalosti cizího jazyka.

Kapitolu si nejdříve poslechli namluvenou rodilým mluvčím v angličtině, poté se pokusili dát dohromady, o čem zhruba je celá kapitola - vždy po kouscích, krok za krokem, po dvojicích. A nakonec si zkusili text sami v originále přečíst. Následoval samotný překlad, při kterém si vyzkoušeli práci s klasickým slovníkem, slovníkovým heslem, vyhledáváním podle významu. Další fáze pak už byla "jen" napsat daný kousek textu v češtině. Po jeho sestavení si ukázku navzájem přečetli a přemýšleli, zda by nebylo vhodné někde text upravit a lépe stylizovat, nebo opravit slovosled ve větě či nějaké slovo. No a závěrem přečetli celou kapitolu svého překladu a srovnali jsme si ho s překladem skutečného profesionálního překladatele. A bylo příjemným zjištěním, že jejich texty byly srozumitelné a často se blížily profesionálnímu překladu! 

PCH