hruskyJsme škola od soutoku Vltavy a Sázavy a tak máme se živly a jejich vlivem na lidské životy velké zkušenosti. Rozhodli jsme se proto pomoci škole v jihomoravských Hruškách, která utrpěla v minulém týdnu velké škody způsobené ničivým tornádem.  Z našeho příspěvku ve výši 28.681,- Kč si tak škola ve Hruškách může nakoupit poničené školní pomůcky a vybavení tříd. 

Jsme rádi, že se do této akce rychlé pomoci zapojila většina žáků a zaměstnanců školy. Vedeme naše žáky k zájmu o druhé, k solidaritě a pomoci – takže kdy jindy pomoci než právě teď.