cepiceRáda bych připomněla, že se blíží datum zveřejnění kritérií přijímacího řízení středních škol. Sledujte stránky vámi vybraných škol. Níže naleznete potřebné informace. 

Kritéria přijímacího řízení

pro školní rok 2021/22 budou zveřejněna řediteli středních škol nejpozději do 31. ledna 2021

( Ředitel školy stanoví jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro daný školní rok a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání )

pozn. některé školy zveřejňují na svých stránkách předběžná kritéria přijímacího řízení již nyní.  – vhodné prostudovat

Žáci devátého ročníku budou znát systém přijímacích zkoušek až 8.března 2021  - MŠMT: Jak letos proběhne jednotná přijímací zkouška (cermat.cz) 

Přihlášky

JE MOŽNÉ TISKNOUT ŠKOLOU AŽ PO POLOLETNÍM VYSVĚDČENÍ. DŘÍVE NE.

 

Návod, jak postupovat :

1) Přihlášky si stáhnete v elektronické podobě na stránkách SŠ, stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1  

2) Vyplníte první stranu - elektronicky - do kolonky Termín školní přijímací zkoušky - se píše datum jen tehdy, jestliže žák koná i jinou zkoušku než český jazyk a matematiku - tedy anglický jazyk, nebo OSP - pak se uvede datum právě této zkoušky. Může se totiž lišit od Jednotné zkoušky, u níž je termín přesně dán státem.

 3) Pošlete na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Body 1-3 můžete udělat s předstihem -  je možné zasílat vyplněnou přední stranu přihlášky již nyní - pokud máte vybrány školy a nebudete již nic měnit. – obzvláště u víceletých gymnázií lze toto udělat.

_________________________________________________________________________

4) Po pololetí škola dotiskne zadní stranu se známkami. Předá žákovi.

5) Doplníte vlastnoruční podpisy na obě přihlášky, zanesete k lékaři v případě, že je vyžadováno střední školou razítko o zdravotní způsobilosti.

6) Dopravíte /pošlete doporučeně na SŠ

vyplněné - lze podávat přímo do kanceláře střední školy osobně (nechte si potvrdit předání) nebo poštou (doporučeně) nejpozději do 1. března 2020 včetně.

Některé školy dále vyžadují lékařské potvrzení.

Dále doporučujeme k přihlášce přiložit případná osvědčení o školních úspěších (umístění ve školních olympiádách apod.)

Součást přihlášky bude i prohlášení o datové schránce zákonného zástupce. Pozn. – bývá vypsáno v kritériích přijímacího řízení, jestli škola vyžaduje nebo ne.

V případě dotazů mne kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Radka Limprechtová, kariérová poradkyně