cepicePřijímací řízení na střední školy

(zákon č.135/2020 Sb. ze dne 25. 3. 2020 – zvláštní pravidla)

níže si přečtěte, jak budou v letošním roce vypadat přijímací zkoušky na střední školy. V případě dotazů mne kontatkujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Radka Limprechtová

 

Přijímací řízení na střední školy

(zákon č.135/2020 Sb. ze dne 25. 3. 2020 – zvláštní pravidla)

1)  O přijetí rozhoduje ředitel střední školy.

2)  Jednotná přijímací zkouška (dále jen jednotná zkouška) proběhne 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve školách. 

3) Termín konání JPZ stanoví MŠMT (ministerstvo).

(pokud školy budou otevřeny například 1. května = přijímací zkouška proběhne 14. května)

 

V platnosti zůstává

1)  kritéria (stanovil ředitel 30. ledna 2020) a způsob hodnocení

2)  počet přijímaných uchazečů

3)  školní přijímací zkouška (další zkouška= např.Aj, Všeobecné znalosti – mají jen některé střední školy) zkouška z českého jazyka a matematiky

Nové

1)  Jednotnou zkoušku koná uchazeč jen jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce na prvním místě. 1*

2)  Školní přijímací zkouška (další zkouška Aj, Všeobecné znalosti, testy…) proběhne na škole v novém termínu (nejpozději však v den jednotné zkoušky ) – ředitel SŠ zašle pozvánku na tuto zkoušku nejpozději 5 dní před konáním školní zkoušky a zároveň toto bude zveřejněno i na webových stránkách střední školy.

3)  Náhradní termín jednotné zkoušky – (pokud se uchazeč z vážných důvodů nedostaví a omluví se písemně řediteli školy do 3 dnů) – stanoví a zveřejní ministerstvo na svých stránkách.

 

Výsledky přijímacího řízení

1)  Hodnocení testů jednotné zkoušky zajišťuje CERMAT, do 7 kalendářních dnů po řádném termínu je předá oběma středním školám, které jste uvedli na přihlášce.

2)  Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů od jednotné zkoušky.

3)  Výsledky o přijetí budou na webových stránkách školy.

4)  Výsledky o nepřijetí – budou zaslány poštou.

5)  Není možné psát odvolání – proti rozhodnutí ředitele se nelze odvolat – z důvodu urychlení procesu přijímání – to znamená, že na uvolněná místa se budou automaticky posouvat uchazeči pod čarou.

6)  Odevzdání zápisového lístku – zkrácení lhůty z 10 na 5 dní – tímto lístek vyjadřujete úmysl vzdělávat se na této škole – a zároveň uvolňujete místo na druhé škole pro uchazeče pod čarou.

 

Obory vzdělání bez jednotné zkoušky (učební obory s výučním listem)

1)  Ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách střední školy – může být zveřejněno s předstihem (duben – květen).

2)  Výsledky o nepřijetí – budou zaslány poštou do 5 kalendářních dnů od ukončení hodnocení.

3)  Odevzdání zápisového lístku – zkrácení lhůty z 10 na 5 dní – tímto lístek vyjadřujete úmysl vzdělávat se na této škole – a zároveň uvolňujete místo na druhé škole pro uchazeče pod čarou.

4)  Nově platí – zápisový lístek můžete vzít zpět z učebního oboru a uplatnit ho na škole s jednotnou zkouškou (pokud jste volili 2 školy – jedna s maturitou a druhá bez maturity).

____________________________________________________________

*1 Varianta přihláškyna prvním místě – škola s výučním listem a druhé místo - škola s jednotnou zkouškou

  • Uchazeč vykonává ve stanoveném termínu jednotnou zkoušku na škole druhé v pořadí (na první škole zkoušky nekoná).
  • ____________________________________________________________

Zdroj - znění zákona

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni