PythagV minulých dnech se u nás konalo  školní kolo celostátní matematické soutěže Pythagoriáda, která je určena žákům 5. až 8. ročníků. Soutěž  každý rok vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Žáci řeší během 60 minut 15 úloh vycházejících z matematických znalostí příslušných ročníků,  které rozvíjí jejich prostorovou představivost a  logické myšlení.  Úspěšným řešitelem se stává žák, který získá alespoň 10  z 15 možných bodů,  ti nejlepší z každé kategorie postupují do okresního kola.
 Všem počtářům gratulujeme

Kategorie Z –5
1. místo Kotábová Adéla 5.b
2. místo Sloup Klára 5.a
3. místo Hrozinka Jan 5.b
Kategorie Z – 6
1. místo Sloup Veronika 6.b
 
Kategorie Z – 8
1. místo Jankovcová Lucie  8. tř.