O2

Další téma v Mediální gramotnosti v rámci projektu O2 Chytrá škola se uskutečnilo dne 28.1.2020. Děti se seznámily, prohloubily si své znalosti a sdělovaly zkušenosti s tématem Mediální stopa. „Odbornou přednáškou nás provázel zkušený kriminalista v oboru kyberzločinu Roman Kohout,  jenž je odborníkem ve svém oboru. Přednáška Internetem bezpečně byla přizpůsobena věku posluchačů, a tak ji jako první absolvovali žáci 6. a 7.tříd. Mimo již známá témata jako jsou autorská práva, fake news, hoaks, kyberšikana bylo žákům poodhaleno i tajemství toho, co se děje v pozadí sociálních sítí. Věděli jste, že máte na Facebooku svou stínovou postavu?

Tedy ačkoli tuto sociální síť nemáte, neznamená to, že na ní nejste. Máte totiž zajisté přátele, kteří FB mají a ti mohou vás samotné označit a již tam jste také. Jen vy sami o tom nevíte. Dozvěděli jsme se spoustu nového o hackerech. Jak je snadné zneužít všechny „smart“ telefony, ledničky, vysavače. A jestli si myslíte, že vaše heslo, které používáte všude a zní 123456, případně něco podobného, je bezpečné, tak vězte, že není. Tímto dáváte své soukromí k dispozici. Data a informace jsou v tuto chvíli cennější než zlato, jak žáci sami řekli. Neznamená to, že byste neměli internet používat, ale naučit se ho používat bezpečně.

Někteří naši žáci se v problematice mediálních stop velice dobře orientovali a dokázali odpovídat na všetečné otázky pana Kohouta a vysvětlit ostatním žákům pojmy cookies, hoax, fake news. Přednáška mezi žáky vyvolala spoustu témat k diskusi, a tak jsme ještě další hodinu českého jazyka v 6.třídě věnovali internetu a digitální stopě. Pomalu jsme navázali i na další problematiku, která nás ještě čeká – a tou je reklama.“ Takto to viděla paní učitelka Radka Limprechtová.


Přednášky proběhly dvě, jedna pro šesté a sedmé ročníky a druhá pro osmý a deváté ročníky a přesto, že téma bylo stejné, lišila se přednáška podáním a hloubkou. „Druhá přednáška byla připravena pro žáky 8. a 9.tříd. 

Téma znělo stejně, ale přednášející používal odborné výrazy, jednotlivé okruhy probral do hloubky a poukázal na skrytější rizika s podrobnějším vysvětlením. Také žáky poučil o tom, jakým způsobem si vytvořit jednoduše bezpečné heslo tak, aby bylo pro hackery neprolomitelné. Teď už také víme, co všechno za sebou na internetu zanecháme, pokud se přihlašujeme do nejrůznějších aplikací, nebo proč nám chodí cílené reklamy. To, že se odhlásíte z internetových stránek, neznamená, že po vás nic nezůstane. Pamatujme si proto všichni: Co na internet jednou dáš, to je tam navždy a už z něj nezmizí (i když to smažeš)!“ Doplnila paní učitelka Radka Limprechtová.


 A k ní přidává svůj názor i vyučující Jana Hladká: „Přednášku hodnotím jako velmi přínosnou pro praktický život všech posluchačů, potažmo jejich blízkých. Jsem moc ráda, že jsme měli možnost poslechnout si aktuální doporučení pro bezpečné chování na internetu, zejména na sociálních sítích, a navíc z úst profesionála pracujícího s dětmi a dospívajícími. S mnohými žáky jsme se při následné reflexi akce shodli, že se nám velmi líbila část přednášky věnovaná návodu, jak si vytvořit bezpečná hesla. Věřím tomu, že skutečné příběhy teenagerů, o kterých se přednášející zmínil, budou v našich žácích rezonovat i nadále a budou jim blikajícím červeným vykřičníkem v hlavách při budoucím vkládání čehokoli na síť.
Program (obsah, čas. náročnost) považuji za adekvátní pro žáky všech zúčastněných tříd.“


Další téma, kterým jsme na tuto přednášku přirozeně navázali, pak byla Reklama a zábava (nejen, ale hlavně na internetu.). O tom ale až příště.


Cílem našeho celoročního projektu je dosáhnout toho, aby se naše děti lépe orientovaly ve světě médií, aby dokázaly rozpoznat kvalitní a důvěryhodné zdroje informací od nekvalitních a nedůvěryhodných, aby uměly zpracovávat velké množství informací, které jsou dnes běžně dostupné na internetu, aby uměly pracovat s informacemi na sociálních sítích, aby nebyly ztracené a lapené ve světe mediální (i internetové, počítačové a sociální) komunikace.


 A k tomu nám mimo průběžné celoroční práce našich pedagogů na 2.stupni, pomáhají také externí společnosti, které se na danou problematiku specializují a přijedou k nám do školy se zajímavými přednáškami a nebo dokonce s divadelním představením. Dvě externí akce už proběhly, ale ještě se můžeme těšit na jednu. Jakou?

29.4.2020 přednáška (NE)bezpečný mobil
Seminář je zaměřen na možná nebezpečí spojená s využíváním mobilního telefonu. V rámci základních bezpečnostních doporučení se žáci seznámí např. s možnostmi ochrany telefonu před neoprávněným přístupem nebo krádeží či pravidly instalace nových aplikací. Zvláštní část je věnována používání fotoaparátu a kamery včetně pravidel pro sdílení fotek na sociálních sítích a dále ochraně soukromí v souvislosti s používáním tzv. geolokace (geo-tagging). V neposlední řadě jsou posluchači upozorněni i na možná finanční rizika v podobě poplatků v aplikacích, plateb za data po překročení tzv. FUP či roamingu a zdravotní rizika. https://akademie.nic.cz/

To vše podpořeno z programu 02 Chytrá škola.

Pavla Charvátová