skola parkV pondělí 25. 5. se nám do školy vrací dvě skupinky žáků prvního stupně, jejich rodiče využili možnosti dobrovolné docházky dětí do školy a školní družiny. Současně nám ve škole pokračuje výuka žáků devátých ročníků, kteří se věnují intenzivní přípravě na přijímací zkoušky. 

Výuka všech ostatních žáků bude nadále probíhat distančním (dálkovým) způsobem, v přímé režii jednotlivých třídních a odborných učitelů. Veškeré organizační informace spojené s ukončením školního roku (vrácení učebnic, vyzvednutí pomůcek ze školy, předání vysvědčení ..) obdrží rodiče od třídních učitelů svých dětí. 

Kancelář školy je otevřena každý den od 8 do 12 hod, po dohodě i v jiný termín. Poskytujeme provozní informace, vydáváme potvrzení na OČR, odpovídáme dotazy rodičů. 

Přejeme všem hodně energie do posledních týdnů tohoto svérázného školního roku a děkujeme za spolupráci - vážíme si velkého nasazení všech rodičů !