knihaknihaV rámci dálkového online studia měli naši deváťáci ještě před nástupem zpět do školy za úkol podívat se na zoubek jednomu básnickému obratu/figuře/postupu, který se jmenuje aliterace. Cizí slovo možná nahání hrůzu, ale ve skutečnosti je to docela legrace a vsadím se, že aliteraci znáte vlastně všichni. Co že to je? Je to text, jehož všechna slova začínají na stejné písmenko…typicky u názvů literárních děl, nebo v pořekadlech a příslovích či rčeních, a nebo jazykolamech, např.: Krásná královna Klára kradla klavír. A jiná… Deváťáci měli za úkol nejen najít definici a příklady aliterace, ale také se měli pokusit sepsat takový příběh za použití aliterace…nejčastějšími takovými příběhy jsou texty na písmenko P, protože na toto písmeno je v češtině nejvíce použitelných slov.

(Pokud byste se chtěli pobavit takovými příběhy na stejné písmenko, pak se můžete podívat také na tuto stránku, která jich obsahuje desítky: https://www.petrazelenkova.cz/inpage/pismenka/).

My přikládáme pro ukázku několik povedených textů našich žáků. Někteří zkusili i jiná písmena a vy se teď můžete podívat na to, jak jim to šlo.

PCH

 

Petr přišel pozdě, protože pil pivo Plzeň před poštou. Při tom pití piva přistihla Petra paní Pískalová. Pískla Petrovo příjmení: "Pilný, pojďte pospolu pít pivo Plzeň před pivovar." Petr potěšeně přikývl paní Pískalové. Potom pili pospolu před pivovarem pivo. Při pití piva Petr políbil paní Pískalovou. Při polibku paní Pískalová Petra pozvracela.

Natka F.


Pavel přišel poprosit Petru, protože potřeboval poradit. Petra při poslouchání Pavla pletla ponožky pro Pavla. Petra pochopila, proč potřeboval poradit. Potřebovala přemýšlet. Protože počkal, poradila Petra Pavlovi prostě počkat. Pavel poděkoval, převzal pletené ponožky. Potom Pavel přešel pokoj. Potom pryč. Pavel přišel po procházce. Poklidil pokoj a počkal. Pavlova přítelkyně přišla. Paula pravdomluvně promluvila: „Promiň.“ Pavel potěšen, protože poslechl Petru.

Žanda M.


Dneska dopoledne děda dělal dusno. Děti divoce dlouho dováděly. Dědečka dovedly do dalekého domova důchodců. Děda děkoval dětem. Domov důchodců dostal dědu družnou divokou diskotékou. Dnešní den dovršili dobrým, drahým dortem.

Matyáš M.


Procházka parkem 

Po pátečním poledni se pan Pískal, pan Pěnkava a paní Potočková se psem Pajdou procházeli pražským parkem podél potoka. Ptáčci pípali píp, píp, píp. Paní Potočková pozorovala plavajícího potkana v potoce. Pan Pěnkava se ptá: „Potkan plave?" „Pravda, potkan plave!" povídá paní Potočková. Paní Potočková se posadila se psem Pajdou u potoka. Pan Pěnkava a pan Pískal pokračovali v procházce v parku. Po pěšině potkali pštrosa s pštrosicí a pštrosáčaty s paní Pštrosovou. Paní Pštrosová se přidala a procházeli se parkem. Po půl páté pan Pěnkava, pan Pískal a paní Potočková s paní Pštrosovou pelášili parkem pryč.

Simona D.


Pavel pil pivo, Pavlína přišla, Pavla praštila. Pavel pleskl Pavlínu přes prsa, protože pila Pavlovo pivo.

Jakub T.


První prosincové pondělí přišel Pepa pro Petru pozdě, protože padal poprašek. Pepy prababička proto přijela po poledni. Pepa přiskočil, připásal pás. Potom přijeli před Palačák. Před Palačákem poskakovala Petra.

Veronika P.