Ve čtvrtek jsme se šestlogo npmkými třídami měli možnost navštívit Den otevřených dveří v Pedagogické knihovně J. A. Komenského. Knihovna byla zpřístupněna u příležitosti 100. výročí jejího založení. Prošli jsme nově otevřené prostory studovny, kde jsme mohli prolistovat všechny vydané učebnice. Našli jsme tam i ty naše. Prohlédli jsme i knihy vydané třeba před 150 lety.

Dozvěděli jsme se, jak se dají obnovovat – restaurovat- poničené knihy, nebo i to, že některé učebnice byly tištěny na „kyselý“ papír, který se časem rozpadá, a proto je potřeba knihy naskenovat a uchovat v digitální podobě. Skenování a digitalizaci jsme viděli na vlastní oči. Procvičili jsme i paměť – věděli jste, že je potřeba trénovat i druhou hemisféru mozku? Mozek pak pracuje lépe a stačí jednouchý trénink. Například když jste levák, podepište se pravou rukou, jste-li pravák, své jméno nebo nějakou větu zkuste napsat levou rukou. Prohlídka se nám líbila (i když byla hlavně vzdělávací), dozvěděli jsme se mnoho užitečných informací z praxe, protože v hodině dějepisu jsme historické prameny již probírali.