skola dum

Rodičům všech dětí, které byly přijaty do budoucích 1. tříd naší školy, jsme rozeslali rozhodnutí o přijetí a informační dopis. 

Aktuální bezpečnostní situace nám bohužel znemožnila realizovat pro naše budoucí prvňáčky obvyklé a oblíbené akce (návštěvy MŠ Hvozdnice a MŠ Davle v naší škole, seznamky se školou) v plánovaných termínech. Pokud to situace dovolí, máme v plánu ve škole zorganizovat:

1. Informační schůzku pro rodiče přijatých dětí + zápis do školní družiny

úterý 2. 6. od 16 hod (pro přijaté děti s příjmením od A do L)

čtvrtek 4. 6. od 16 hod (pro přjaté děti s příjmením od M do Z)

Na schůzce do dovíte, co prvňáčkovi připravit a nakoupit, jak proběhne první školní den, seznámíte se s provozem školy, školní družiny a školní jídelny. A prostor bude i pro vaše dotazy.

 2. Seznamky se školou

Tři tvořivá setkání našich učitelů a budoucích žáčků, kte budou různě tematicky zaměřena.

Seznamky se budou konat v těchto termínech (pondělky), vždy od 15:30 do 16:30 hod. Sraz je vždy v 15:25 před hlavním vchodem do školy.

  1. 6. Hrátky s češtinou
  2. 6. Veselé počítání
  3. 6. Hravá prvouka

Celý tým davelské školy přeje všem rodičům i dětem hodně zdraví. Těšíme se na shledání v naší škole!