andelVážení rodiče a přátelé naší školy, v davelské škole spravujeme od roku 2014 Podpůrný fond pro žáky ZŠ Davle – dovolte mi jeho poslání krátce připomenout:

Do naší davelské školy chodí průměrné, velmi šikovné a nadané děti i žáci, kterým občas něco nejde. Máme žáčky hodné, i takové, kteří občas zlobí. Se všemi takovými dětmi si naši učitelé umí velmi dobře poradit. Máme ale i takové děti, jejichž rodinné zázemí neumožňuje, aby se s námi plnohodnotně zúčastňovaly všech školních činností - výletů, návštěv divadel a výstav, kroužků, škol v přírodě, sportovních aktivit. Takovým dětem často chybí i základní školní pomůcky. Ráda bych proto oslovila všechny, kterým není cizí myšlenka solidárnosti, sociální pomoci a byli by ochotni tyto děti z naší školy podpořit. Každý z nás někdy přispěl na charitu, na obecně prospěšné projekty. Nyní se nám nabízí možnost podpořit konkrétní děti z naší školy - s jasnou a průhlednou kontrolou, zda Váš finanční či věcný dar byl skutečně efektivně využit dle našeho společného záměru.

Pokud máte zájem pomoci, zde uvádím informace, jak Podpůrný fond funguje.

Zasílání příspěvků

V rámci školního provozního účtu: 2201841876/2010 byl zřízen podúčet „Podpůrný fond“:

Do tohoto fondu můžete zaslat či vložit libovolnou finanční částku. V textové položce prosím uveďte „PF“.

Čerpání z fondu

Návrh na čerpání podpory pro konkrétního žáka podává obvbykle třídní učitel (který nejvíce zná konkrétní potřeby žáků ve své třídě) nebo ředitelka školy. 

Účelné čerpání podpory z Podpůrného fondu garantuje ředitelka školy. Kontrolu čerpání zajišťuje zřizovatel školy městys Davle v rámci finančních kontrol hospodaření školy.

Závěrem…

Pokud Vás tato forma přímé podpory našich žáků oslovila, budu velmi ráda za spolupráci a s povděkem přivítám rovněž Vaše návrhy, týkající se i jiných možností jakékoliv podpory davelských žáků z Vaší strany.

Velmi Vám děkuji za zvážení této formy přímé a konkrétní pomoci potřebným dětem a těším se na Vaši ušlechtilou přízeň.

Jana Hrubá, ředitelka Základní školy Davle