detiV davelské škole již pátým rokem spravujeme Podpůrný fond určený žákům naší školy, jejichž rodiny jsou v tíživé finanční a leckdy i životní situaci.
V roce 2016 vložili dárci do fondu příspěvky v celkové výši 19 300 Kč. Prostředky fondu jsme v roce 2016 použili v souladu s pravidly fondu na úhradu školních výletů, odpoledních kroužků a školy v přírodě pro žáky naší školy, jejichž rodiny si tyto výdaje aktuálně nemohou dovolit.
Moc děkuji všem pravidelným i příležitostným dárcům za jejich příspěvky. Jejich velkorysost účinně pomáhá potřebným žákům naší školy. Bez jejich štědrosti by se děti nemohly zúčastnit společných akcí a zůstaly by mimo kolektiv svých spolužáků.
Podrobné vyúčtování příjmů a výdajů fondu je všem dárcům k dispozici v kanceláři školy.
Pokud byste měli zájem o příspěvek z fondu pro své dítě, obraťte se na třídní učitelku svého dítěte nebo přímo na ředitelku školy.