V davelské škole již čtvrtým rokem spravujeme Podpůrný fond určený žákům naší školy, jejichž rodiny jsou v tíživé finanční a leckdy i životní situaci.
 
V roce 2015 vložili dárci do fondu příspěvky v celkové výši 14 900 Kč. Prostředky fondu jsme v roce 2015 použili v souladu s pravidly fondu na úhradu školních výletů, odpoledních kroužků a školy v přírodě pro žáky naší školy, jejichž rodiny si tyto výdaje aktuálně nemohou dovolit. Moc děkuji všem pravidelným i příležitostným dárcům za jejich příspěvky. Jejich velkorysost účinně pomáhá potřebným žákům naší školy. Bez jejich štědrosti by se děti nemohly zúčastnit společných akcí a zůstaly by mimo kolektiv svých spolužáků.
 
Podrobné vyúčtování příjmů a výdajů fondu je všem dárcům k dispozici v kanceláři školy.
 
Chcete-li se o účelu a fungování Podpůrného fondu dovědět více, čtěte prosím zde Budeme moc rádi za další podporu našich žáčků a žáků.