recyklohraniBěhem měsíce října a listopadu se skupina dětí z pátých a šestých tříd pustila do plnění prvního letošního úkolu Recyklohraní.
Úkolem bylo vytvořit zpravodaj, jehož obsah se váže k Evropskému týdnu recyklace a mezinárodnímu Dni elektroodpadu. Děti zpracovaly fakta o důležitosti třídění baterií a elektrospotřebičů i sběru starých mobilních telefonů.
Čtenáři zpravodaje se mohou pobavit vtipnými obrázky a prověřit své znalosti ve dvou křížovkách. Nechybí ani malá „foto – kampaň“ nabádající ke správnému nakládání s elektroodpadem.

 

Výsledek práce můžete vidět ve formě nástěnky, kterou najdete vpravo u vchodu do budovy.
Budeme velmi rádi, pokud naší snahu sbírat a třídit podpoříte. Zvýšíte tak naše bodové skóre pro získání fitballů, ale co víc, pomůžete přírodě a celé naší Zemi.

Za Ekotým Lída Ježdíková, Jana Hladká a Eva Nováková

P. S. 29. 11. ... za vytvoření ekozpravodaje jsme jako škola získali do programu Recyklohraní maximální počet bodů - tj. 250 bodů!