27747222 781720018687423 913105409 oZa body z Recyklohraní škola získala pingpongové pálky a míčky, které děti hodně využívají v hodinách tělocviku nebo o velkých přestávkách, kdy mají možnost si zahrát v dolních šatnách nebo když počasí dovolí na školním dvoře, kde mají k dispozici 2 stoly. Díky Vám všem, co třídíte!